[zaloguj się]

187. Przysłowia.

Do przysłów w szerokim tego słowa pojęciu zaliczamy też ich parafrazy i aluzje do nich. Nie bierzemy pod uwagę ich budowy wewnętrznej. Przekładów przysłów obcych, nieprzyswojonych w języku polskim, nie uwzględniamy. Dla weryfikacji materiału podejrzanego o przysłowiowość posługujemy się Nową księgą przysłów polskich pod red. Krzyżanowskiego, pamiętając jednak, że część tego materiału (jeżeli tytulik da się zręcznie wyodrębnić) w naszym ujęciu będzie uznana za normalną jednostkę frazeologiczną (zwykle objaśnioną).
Jeżeli przysłowie notowane u Krzyżanowskiego występuje u nas w takiej postaci, że rzeczownik zastąpiony jest zaimkiem lub uległ wyraźnej elipsie, oczywiście pod hasłem tego rzeczownika przysłowia nie notujemy.

a. Przysłowia pochodzenia biblijnego.

Cytaty biblijne i aluzje do nich, które zostały przyswojone przez język w postaci przysłów, umieszczamy w rubryce Przysłowia, o ile w materiale znajdziemy choć jeden przykład niepochodzący z tekstu biblijnego w kontekście nienawiązującym bezpośrednio do cytatu z Biblii, np.:

„Co cesarskie to dać jemu, a co boże dać samemu” RejRozpr.
Przysłowia biblijne opatrujemy przed pierwszym cytatem skrótem bibl. (z kropką).