[zaloguj się]

XIV. UKŁAD SŁOWNIKA.


Układ artykułów i odsyłaczy jest alfabetyczny, przy czym bierzemy pod uwagę cały ciąg literowy haseł, choćby człony ich były pisane rozdzielnie. W obrębie homonimów należących do różnych kategorii gramatycznych ustalamy kolejność w przyjętym porządku gramatycznym, tj.:

 • rzeczownik,
 • przymiotnik,
 • imiesłów odmienny,
 • zaimek,
 • liczebnik,
 • czasownik,
 • przysłówek,
 • przyimek,
 • spójnik,
 • wykrzyknik,
 • partykuła.
Homonimy będące tymi samymi częściami mowy porządkujemy według malejącej frekwencji.