[zaloguj się]

XV. INDEKS FREKWENCYJNY.


Po ustaleniu postaci hasłowej, zweryfikowaniu wszystkich kartek pod względem przynależności do danego hasła i usunięciu ewentualnych dubletów wypełniamy kartę indeksową, na której nie wypisujemy odmianek hasła.