[zaloguj się]

UŻYCIA SPOZA NASZEGO KANONU ŹRÓDEŁ
I. Uwagi ogólne

Do Słownika polszczyzny XVI wieku wchodzi również materiał szesnastowieczny spoza naszego kanonu źródeł (wyjątkowo też z siedemnastowiecznych przedruków zaginionych pierwodruków szesnastowiecznych), jeżeli zawiera jakiekolwiek zjawisko językowe u nas nienotowane.1. Źródła.

Materiału dostarczają nam następujące źródła:

  • a) Cytaty szesnastowieczne z Lindego.
  • b) Wydania tekstów szesnastowiecznych zaopatrzone w indeksy i słowniczki.
  • c) Herbarz Siennika, do którego docieramy za pośrednictwem zestawienia różnic w stosunku do FalZioł, sporządzonego w Pracowni Krakowskiej.
  • d) Inne teksty szesnastowieczne.

W zakresie źródeł wymienionych pod a), b) i c) ekscerpcja pod tym kątem jest obowiązująca.