[zaloguj się]

2. Żywa pagina.

Identyczny tekst kilka razy powtórzonej w tym samym utworze żywej paginy liczymy 1 raz i lokalizujemy według najwcześniejszego miejsca. Nie uznajemy za odrębne użycie również takich wypadków, gdy któryś z wariantów zawiera o jeden lub kilka wyrazów więcej, np.

Zywot S. Hugoná i Zywot S. Hugoná Biſkupá
(s.v. BISKUP przykład powyższy będzie figurował jedynie z inną lokalizacją). Nie bierzemy również pod uwagę wariantów polegających na użyciu skrótu, np.:
O nalezieniu drzewá Krzyżá Swiętego i O nalezieniu drzewá Krzyżá S.
Podobnie nie uwzględniamy różnicy szyku, np.
Zywot Abrahámá Pátryárchy i Zywot Pátryárchy Abrahámá
traktujemy jako jedno użycie. Jeżeli tego typu warianty znajdą się w takim miejscu artykułu, gdzie dajemy uwagę o szyku, będzie ona brzmiała np.:
[szyk 5:2+żp]
-albo:
patryjarcha + imię (20+5 żp).
Różnice graficzne, grafo-fonetyczne, fonetyczne i fleksyjne uwzględnione są na podobnych zasadach jak kustosze. Tak np. różnicę między przykładem
Kſięgi Trzecie żywotá pocżćiwego cżłowieká
a jego mniej liczną odmianką z postacią
poććiwego
uwidocznimy w obocznościach hasła:
poczciwy (x), poććiwy (x+żp); ... poczciwy : poćciwy RejZwierc (x:x+żp).
Analogicznie w innych partiach części gramatycznej.
W cytatach przykład powyższy będzie następująco rozwiązany:
Kſięgi Trzećie żywotá pocżćiwego [żp 138v: poććiwego] cżłowieká. RejZwierc 121 żp.
Dla postaci ujętej w klamry podajemy również tylko najwcześniejszy przykład. Jeżeli stosunek wariantów tego typu nie wykazuje przewagi jednej postaci nad drugą, za główną przyjmujemy tę, która przeważa w danym zabytku, ewentualnie w całym haśle.