[zaloguj się]

Skany egzemplarza archiwalnego OstrEpit
J. Ostrowski, Epithalamium, Kraków 1590.

Skany prezentują stan aktualnie wykorzystywanych w redagowaniu Słownika narzędzi.
Kruchy papier i fatalnej jakości odbitki powodują, że często trzeba sięgać do oryginału w postaci np. fotokopii. Jest to bardzo czasochłonne i mało efektywne.
W podobnym stanie są wszystkie fiszki w kartotece.
Przejście na nowoczesny nośnik cyfrowy w postaci plików XML zajmie wiele czasu, ale jest nieuniknione. Zob. też zakładkę Korpus.