[zaloguj się]

CIRPIEC (1) sb m

Fleksja

G sg cirpcu.

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) – XVII w. s.v. cierpiec.

Znaczenia
Cierpliwość:
Zwrot: »cirpcu przyłożyć«: gdy kto ſkurczywſzy rámioná/ á cirpcu przyłożywſzy/ głádce co rzecże. GórnDworz R6v.

Cf CIERPIENIE, [CIERPIĘTLIWOŚĆ], CIERPLIWOŚĆ, CIRPIĄCOŚĆ, CIRPIEDLIWOŚĆ, CIRPIĘDNOŚĆ

DM