[zaloguj się]

CZWOROROŻNY (2) ai

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
mNczwororożny fN
A Aczwororożną

sg m N czwororożny (1).f A czwororożną (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

Mający cztery kąty; czworokątny (o formach płaskich lub przestrzennych); quadrangulus Mącz (2): Quadrangulus, Czworokątny/ czworogránny/ álbo czwororożny co zwłaſzczá o czterech kątách yeſt. Mącz 334d.
W przen (1): pocżęli budowáć wieżę Babel cżwororożną z iednego Bogá Iſtnośći y Troiákiego/ kthoreyby wierzch áż do niebá doſiągł/ miáſto kámienia nápalili cegły/ á miáſto wapná kliiu nágotowáli. GrzegRóżn Hv.

Synonimy: czworograniasty, czworokątny.

Cf [CZWOROROGI]

ZZie