[zaloguj się]
DWOITY   stp; Cn, Linde brak.

Cf DWOISTY, DWOJAKI, DWOJCZYSTY