[zaloguj się]

DWORNICZKA (1) sb f

Fleksja
sg
N dworniczka
D dworniczce
I dworniczką

sg N dworniczka.[D dworniczce.I dworniczką.]

stp notuje, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Służebna folwarczna, też gospodyni folwarczna, klucznica: famula ‒ dwornyczka ZapMaz II G 9/161v; [Jest obyczaj dawny, iż każdy urzędnik i dworniczka mają okazać gospodarstwo swe. LustrRaw 62; LustrWpol 46 [2 r.].]

Synonimy: dziewka, służebnica.

Cf DWORKA, DWORZNICA

BZ