[zaloguj się]

DWUROCZNY (5) ai

dwuroczny (3), dworoczny (2); dwuroczny Calep (2); dwuroczny : dworoczny Mącz (1 : 2).

Oba o jasne.

Fleksja
sg
mNdwuroczny, dworoczny fNdwurocznå nNdworoczn(e)

sg m N dwuroczny (2), dworoczny (1).f N dwurocznå (1).n N dworoczn(e) (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Mający dwa lata, trwający od dwóch lat, dwuletni; bihornus Mącz; biennis, bimulus Calep (5): Bidens [...] dwuroczna owcá. Mącz 82a; Bihornium [! ma być: bihornum] vinum, Dowroczne [!] wino Mącz 158b, 158b; Biennis, Qui est duorum annorum. – Dwurocznij. Calep 130b; Bimulus, Qui in bimatu est, hoc est, qui duos annos aetatis habet. ‒ Dwurocznij. Calep 131b.

Synonim: dwuletni.

BZ