[zaloguj się]

FUNDAMENTALNY (6) ai

Oba a jasne; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
mNfundamentalny fNfundamentalna
G Gfundamentaln(e)j
L Lfundamentaln(e)j

sg m N fundamentalny (1).f N (attrib) fundamentalna (1).G fundamentaln(e)j (2).L fundamentaln(e)j (2).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

1. Należący do podstawy budowy; tu w przen (1):
Wyrażenie: »fundamentalny kamień« (1): tám ieſt żywy fundámentálny ſkráyny kámień/ od ſámego Bogá záłożony CzechEp 223.
2. Podstawowy, zasadniczy, najważniejszy, główny (5): zá okazániem y obáleniem błędu iednego/ wiele ſię ich okaże y obáli: á zá wyſtáwieniem prawdy zbáwienney fundámentálney/ łácno y inſze rzecży ku zbáwieniu ſłużące/ będą mogły być poznáne. CzechEp 253; tákie ſą między nimi niezgody około rzecży przednieyſzey/ á práwie fundámentálney. CzechEp 259, 273, 287; wfundamentalnej Confaederatiey wWarszawie na Conwocatiey z 8 Ian. Anno 1588 Vczynioney vznanoto per expresis verbis iż dopokoiu wiele nalezy ActReg 20.

Synonimy: 2. głowny, przedni.

Cf [FUNDAMENTNY], FUNDAMENTOWY

AK