[zaloguj się]

KANKIER (5) sb m

a jasne.

Fleksja
pl
N kankry
G kankr(o)w
A kankry

pl N kankry (2).G kankr(o)w (1).A kankry (2).

stp, Cn, Linde brak.

Wrzód, guz złośłiwy (tu może wrzód weneryczny) [cancerrak BartBydg, Mącz 33b, Calep; ‒ też niemoc niejaka, 33b] (5):

W połączeniach szeregowych (5): RejWiz 15; RejAp 132; A ktho ſłychał zá ſtárych wiekow Kánkry/ Kárbunkuły/ Antráxy/ Fráncuzy y z dziwnemi potomki? RejZwierc 60; ále ſtráćić zdrowie prze marne pijańſtwo/ y ná podágry/ ná kánkry/ ná kárbunkuły/ ná trądy/ y ná puchlinę ſię zdobywáć/ [...] toć to záprawdę nie rozum/ ále głupſtwo á ſzaleńſtwo wielkie. WerGośc 226, 262.

Synonim: rak.

Cf KANCER

AL