[zaloguj się]

LUDYFIKOWAĆ (2) vb impf

Fleksja
indicativus
praes
pl
3 ludyfikują

praes 3 pl ludyfikują (1).part praes act ludyfikując (1).

stp, Cn, Linde brak.

Ośmieszać, wystawiać na pośmiewisko, naigrawać się [ludificariomylam, naśmiewam się, oszukawam kogo Mącz 199a; ludificożartując oszukiwam, pośmiewam się Calep; ludzę kiem; szydzę z kogo słowy, szpaczkuję; urągam się, natrzasam się z kogoludificor Cn] (2):

ludyfikować kogo (1): dekláruiemy tedy/ iż to iśdź nie ma/ ále iuż motionem proſequi tenetur, nie ludifikuiąc Aktorá SarnStat 809.

ludyfikować kim (1): A gdy tam byli zpułgodziny Hetmanowi zdało się to długo rozumieiąc zenim ludificuią. ActReg 58.

Synonimy: naśmiewać się, natrzęsać się, omylać, oszukawać, pośmiewać się, szydzić, urągać się.

JW