[zaloguj się]

LWICZEK (1) sb m

e prawdopodobnie jasne (tak w -ek).

Fleksja
sg
N lwiczek
V lwiczek

sg [N lwiczek.]V lwiczek.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Dem. odlwik”; tu w przen; catulus leonis Vulg: kłániáć ći ſie będą ſynowie oycá twego/ Lwicżek Iudá/ na korzyść wſtąpiłeś ſynu moy [Vulg Gen 49/9] BielKron 18v; [Iuda ieſt Lwicżek/ do łupow wynioſleś ſie y wſtąpiłeś Leop Gen 49/9 (Linde)].

Cf LEWEK, LWIĄTKO, [LWIC], [LWICZĘ], LWIĘ, LWIK

JW