[zaloguj się]

LWIĄTKO (1) sb n

Fleksja

N sg lwiątko.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.; poza tym XVI w. w cytacie s.v. dosuży i paznogietek.

Znaczenia
Młode lwa; scymnus Cn:

W porównaniu: Sthał ſie podobnym Lwowi w ſpráwach ſwoich/ y iáko Lwiąthko młode [catulus leonis] gdy więc rycży ná łowie. Leop 1.Mach 3/4; [á iáko młode Lwiątko/ ktore choć młodźiuchne á nie doſuże páznogietki ma/ iednák mu iuż ſerce ná przyrodzoną śiłę potuchy dodawa/ tákże ono ſláchetne dziećię/ ácż mocy álbo śiły niemiáło/ iednák w onym młodym wieku ſerce iego chęći mu dodawáło ná ſpráwy rycerſkie PaprHerby ***2v (Linde s.v. dosuży i paznogietek)].

[W przen: lwyąthko lwice Iuda [Catulus leonis Iuda] to ieſt mocni bedzeſz iako leffek TomZbrudzBrul Gen 49/9.]

Cf LEWEK, [LWIC], LWICZEK, [LWICZĘ], LWIĘ, LWIK

JW