[zaloguj się]

MACLOCH (4) sb m

a jasne; teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg pl
G maclochu macloch(o)w
L maclochu

sg G maclochu (1).L maclochu (1).pl G macloch(o)w (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Otwór, dziura, kryjówka (z niem. Mausloch); fenestra PolAnt, Cn; caverna PolAnt; riscus Cn (4): Ktorzyſz ſą ći co iáko obłok przyláthuią/ á iáko gołębice do mácłochow [!] ſwoich. BibRadz Is 60/8, Ier 16/16; Idąc do roſpádlin ſkálnych/ y do máclochow opocżnych/ przed ſtráchem Iehowy BudBib Is 2/21; [Nietoperz] przez cáły dźień/ boiąc ſię popłochu/ Siedźi w máclochu. KlonFlis Ev; [Pole tej bramy [...] sklep niewielki [...], maclochów dla olmary [= szafy] w murze wykowanych cztery LustrWpol I 107].

Synonimy: dup, dziura, rozpadlina, skrytość.

ZZa