[zaloguj się]

OBFAŁSZOWAĆ (1) vb pf

Fleksja

1 sg m praet -m obfałszowåł.

stp, Cn, Linde brak.

Wprowadzić w błąd dla własnej korzyści [kogo]:
Szereg: »oszukać abo obfałszować«: iż ieſlim ktorego oſzukał ábo obfáłſzował/ á zle á niewiernie cżegomkolwiek od kogo nábył/ wrocę we cżworokroć. RejPos 351v.

Synonimy: okłamać, omamić, oszukać, zwieść.

Formacje współrdzenne cf FAŁSZOWAĆ.

AS