[zaloguj się]

[PACHAĆ SIĘ vb impf

Fleksja

3 sg m con by się p(a)chåł.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie: Być niespokojnym: (nagł) Aby ſię koń nie pachał. (–) Wezmi korzeń łopiąnowy/ a day mu ie⟨ść⟩ a ieſliby w ſpuchło/ tedy drożdżami winne⟨mi⟩ obmazuy SprLek D2.

Cf [PĄCHAĆ SIĘ]]

KW