[zaloguj się]

ROZPOR (3) sb m

Teksty nie oznaczają ó; pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak w roz-).

Fleksja
sg pl
N rozpor
G rozporu
A rozpor
I rozpory

sg [N rozpor.]G rozporu (1).A rozpor (1).pl I rozpory (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

Znaczenia
1. Rozcięcie, szpara; scissura Cn (3): [roſpor/ Crena, fissura. Volck Xxx3, Yyy.]
a. Rozcięcie w szacie; conscissura vestis Cn (3): A v wierzchu iey [szaty] vczynili roſpor [os pallii in medio eius]/ y około onego roſporu vczynili bram BibRadz Ex 39/23; Ná tych záſię będzye ſzátá ozdobna Hiácintiná [...] z rękawy y z nagłowkiem/ z roſpory ná bocech (thę zową Poderis/ podobna ku náſzym dziſieyſzym Káſulom álbo Dalmátykom) BielKron 34.
2. [Spór [około czego miedzy kim (pl)]: okolo ktorego ymyenya myedzy temy stronamy byl nyemaly rospor KsięgiSądWiej 1580 nr 7006.]

Synonimy: 2. niezgoda, rozdzielenie, roznica, rozność, rozruch, rozruchnienie, rozrywka, rozterk.

Cf PRZA, [ROZEPRZA]

KW