[zaloguj się]

196. Utartość.

Wydzielamy w zasadzie tylko jednostki o charakterze utartym. Zasadniczym kryterium przy ustalaniu utartości danej jednostki frazeologicznej są względy semantyczne, tj. zmiana lub choćby tylko drobna modyfikacja znaczenia członów połączenia, też porównanie z dzisiejszym stanem językowym.