[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Eustachy Trepka
Ur. ok. r. 1510; zm. w 1559. Encyklopedia kościelna t. XXIX podaje, że pochodził z sieradzkiego z rodziny wielkopolskiej, z przydomkiem Nekanda; w żadnych innych źródłach wiadomość ta nie potwierdza się.
Uczęszczał do szkoły Lubrańskiego w Poznaniu, prawdopodobnie był uczniem Krzysztofa Hegendorfa. Z synami A. Górki wyjeżdżał do Wittenbergi, gdzie poznał Lutra i Melanchtona; w 1546 był w Królewcu. Od 1553 przeniósł się do Królewca, sprowadzony tam przez ks. Albrechta do tłumaczenia dzieł protestanckich na jęz. polski; pobierał za to roczną pensję; był też łącznikiem między Królewcem a luterańskimi ośrodkami w Wielkopolsce. Należał do wybitnych działaczy różnowierczych. Był zatrudniony w drukarni Daubmanna.