[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Daubmann
Data urodzenia nie znana; urodził się w Torgau w Saksonii; zm. w r. 1573 w Królewcu. Pochodzenie mieszczańskie.
Wpisany do albumu uniwersytetu królewieckiego 28 VI 1558 r., co nie oznacza odbytych tam studiów: Daubmann w ten sposób podkreślał swój związek z Akademią, ponieważ 10 dni przedtem został mianowany drukarzem Akademii. W r. 1545 osiedlił się w Norymberdze, gdzie otrzymał prawo miejskie jako składacz (zecer); w r. 1554 na wezwanie ks. Albrechta przybył do Królewca i tam już pozostał do końca życia jako drukarz, otrzymując od księcia roczną pensję, mieszkanie, później wynagrodzenie w naturze. Drukarzowi nie wolno było nic wydawać bez zgody księcia, przewodniczącego konsystorza sambijskiego lub rektora i senatu Akademii. Daubmann prowadził też księgarnię. Ponieważ czeladnicy drukarni nie znali polskiego języka, książę sprowadzał do Królewca tłumaczy oraz korektorów druków polskich. Funkcje takie sprawował Eustachy Trepka, Jan Radomski, Hieronim Malecki, Sebastian Woliniec. Wiemy też, iż Daubmann zatrudniał uczniów polskiego pochodzenia, których znamy tylko z imienia: byli to Maciej i Jerzy. Po śmierci Daubmanna drukarnię prowadzili do r. 1575 „dziedzice”, czyli żona, syn i córki. Produkcja drukarni była duża (co najmniej 240 tytułów, w tym 35 polskich). Były to przeważnie luterańskie druki apologetyczne i dydaktyczno-religijne oraz zarządzenia i ustawy wydawane przez księcia pruskiego i przez tamtejsze duchowieństwo.