[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Hieronim Malecki
Ur. ok. r. 1527 (?) prawdopodobnie w Krakowie; zm. w 1583/84; syn Jana Sandeckiego-Maleckiego.
Nauki pobierał w Krakowie, studia wyższe odbył w Królewcu. Po studiach pomagał ojcu w pracy kaznodziejskiej, wydawniczej oraz w prowadzeniu szkoły polskiej w Ełku, której kierownictwo objął po śmierci ojca; był także tłumaczem listów w kancelarii starostwa ełckiego; w r. 1563 został urzędowym korektorem i tłumaczem w drukarni Daubmanna w Królewcu. Praca pisarska Maleckiego ogranicza się do tłumaczeń.