[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Sandecki-Malecki
Ur. ok. r. 1490 w Sączu lub Malczu koło Sącza (ówczesny pow. Sącz, woj. krakowskie, Małopolska); zm. w 1567. Pochodzenie mieszczańskie.
Studiował w Akademii Krakowskiej (1515). Był drukarzem: pracował najpierw u Unglera, następnie u Wietora; w 1525 drukarze krakowscy wystąpili przeciw uzyskanemu przezeń przy protekcji A. Krzyckiego przywilejowi na wyłączny druk Iudicium; nie udało mu się wówczas założyć własnej drukarni, prawdopodobnie pracował nadal u Unglera lub może u Hallera; w 1530 r. przeniósł się na wezwanie Krzyckiego do Pułtuska, być może tu założył warsztat drukarski (to nie jest ostatecznie wyjaśnione), a w 1536 r. przesiedlił się do Prus i przyjął protestantyzm. Protektorem jego był tutaj Paweł Speratus. W 1537 został superintendentem zborowym w Ełku i kierownikiem tamtejszej szkoły, założył też mały warsztat drukarski. Przybrał nazwisko Malecki, starał się również o uzyskanie nobilitacji. W 1556 r. na wezwanie księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego udał się na Litwę dla zorganizowania drukarni w Brześciu; sprawa ta jednak przybrała niepomyślny dla Maleckiego obrót na skutek wydania przez niego (w Ełku) książki Piotra z Goniądza, arianina: Radziwiłł odmówił mu swojej dalszej protekcji, wobec czego powrócił do Ełku. Był więc działaczem różnowierczym, nauczycielem, drukarzem, wydawcą, prowadził również korektę słownika J. Mączyńskiego w czasie druku tego dzieła w Królewcu (Mączyński uznał ją za niedbałą i źle wykonaną).