[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Maciej Wirzbięta
Ur. w r. 1523 w Krakowie; zm. w r. 1605 w Krakowie. Pochodzenie mieszczańskie.
O wykształceniu nie posiadamy wiadomości. Był członkiem zboru kalwińskiego, sprzyjał i służył różnowiercom. Zawodu drukarskiego uczył się prawdopodobnie u Unglera; w r. 1557 od wdowy po Bernardzie Wojewódce kupił warsztat drukarski, który prowadził do śmierci; od r. 1565 używa tytułu typografa J.K.M., w 1576 otrzymał serwitoriat od Batorego; był obok Januszowskiego najwybitniejszym drukarzem w Polsce w XVI wieku; w tekstach polskich używał szwabachy, w łacińskich antykwy i nowej kursywy, którą pierwszy wprowadził do polskiego drukarstwa.