[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Stanisław Grzepski
Ur. w r. 1524 w Grzebsku (ówczesny pow. Mława, woj. płockie, Mazowsze); zm. w 1570 w Krakowie. Pochodził z niezamożnej szlachty.
Studiował w Akademii Krakowskiej (1537) – i we Wrocławiu (1549); szczególnym zainteresowaniem darzył kulturę antyczną, język grecki (stopień bakałarza uzyskał w Krakowie w 1556, magistra w 1563); prowadził też studia nad językiem hebrajskim. W latach 1551 – 1552 przebywał w Królewcu, w 1564 – u biskupa Hozjusza w Warmii; jego kariera jest przede wszystkim karierą pedagogiczną: do r. 1551 uczył prywatnie w Grzebsku, w latach 1553 – 1556 był rektorem szkoły braci czeskich w Koźminku, ok. 1563 – 1570 pracował jako profesor Akademii Krakowskiej, prowadząc wykłady z zakresu komentowania arcydzieł literatury greckiej. Przyjaźnił się z Hozjuszem, M. Kromerem, S. Karnkowskim, J. Kochanowskim.