[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Haller
Data urodzenia nie jest znana; pochodził z Rothenburga nad Taubrem (Bawaria). W r. 1482 wpisany do albumu Akademii Krakowskiej.
Był bogatym mieszczaninem krakowskim – kupcem winnym, księgarzem i właścicielem drukarni, którą odkupił w r. 1505 od Kaspra Hochfedera (Hochfeder, drukarz niemiecki, był sprowadzony uprzednio do Krakowa właśnie przez Hallera i pozostał u niego nadal, jako kierownik techniczny drukarni); po Hochfederze kierownictwo techniczne przeszło w ręce Wolfganga Lerna ze Strasburga, a potem, w latach 1516 – 1521, Floriana Unglera. W r. 1505 Haller otrzymał od króla Aleksandra przywilej, zapewniający mu monopolistyczne stanowisko wśród księgarzy krakowskich. Przywilej ten jednak księgarze w r. 1517 przełamali. Drukarnia istniała do r. 1525 i produkowała głównie w jęz. łacińskim – księgi liturgiczne dla wszystkich kościołów w Polsce (mszały, brewiarze, agendy) oraz podręczniki szkolne.