[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Aleksander Aujezdecki
Data urodzenia nie jest znana, urodzony w miejscowości Aujezda (ob. Újezd) k. Pilzna w Czechach lub w pobliskich Zwojenicach; zm. w 1577 w Litomyślu. Był ożeniony z córką litomyskiego drukarza Pawła Olivetskiego – Anną.
Należał do braci czeskich; z tego powodu prześladowany, szukał schronienia poza granicami swego kraju; był drukarzem – w latach 1535 – 1547 i 1565 – 1577 prowadził warsztat w Litomyślu (w Czechach), w 1atach 1549, 1550–1556 w Królewcu, w latach 1557(?) – 1558 – w Prościejowie (Morawy), w 1558(?) – 1561(?) w Szamotułach, w latach 1562 – 1564 w Iwańczycach (?) na Morawach. Do Królewca sprowadził go ks. Albrecht; praca Aujezdeckiego napotykała liczne trudności, wynikające z toczących się wówczas ostrych walk w środowisku protestanckim w Królewcu i z konkurencji działających tam innych drukarń – Jana Weinreicha i Jan Daubmann. W tym okresie Aujezdecki wytłoczył 17 druków, w tym 16 polskich. W Szamotułach prowadził drukarnię na zlecenie Łukasza Górki; wyszło stąd 8 pozycji – wszystkie różnowiercze.