[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Karcan
Data urodzenia nie jest znana; pochodził z Wieliczki (Małopolska); zm. prawdopodobnie w r. 1611 w Wilnie. Wiadomości bliższych o jego rodzinie (w aktach wileńskich i krakowskich pisano jego nazwisko Karczan lub Karczon), ani o wykształceniu – nie posiadamy; wiemy jednak, że posiadał pewne wykształcenie, w zakresie teologii.
Był dobrym drukarzem, który swój zawód zdobył prawdopodobnie w Krakowie; utrzymywał kontakty z Mikołajem Szarffenbergerem i Jakubem Siebeneicherem. Przez pewien czas pracował w Łosku (1576 – 1580) w Drukarni Zamkowej Jana Kiszki, potem przeniósł się do Wilna, gdzie przyjął obywatelstwo miejskie i gdzie pozostawał do końca życia. W Wilnie prowadził drukarnię od 1580 – 1611. Warsztat jego obsługiwał najpierw głównie kalwinów, potem również katolików i arian. Produkcja jego była duża (ogółem rozpoznano 109 pozycji, w tym 66 polskich).