[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Hektor Kawieczyński
Brat Albrechta i Macieja. Szczegółów życia nie znamy.
Popierał działalność drukarni w Nieświeżu.