[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Maciej Kawieczyński
Data urodzenia nie jest znana, pochodził z nowogródczyzny (W. Ks. Litewskie); zm. w 1572. Należał do zamożnej szlachty. Brat Albrechta i Hektora.
Był namiestnikiem Mikołaja Radziwiła Czarnego. W r. 1562 (1561) założył w Nieświeżu drukarnię, która miała służyć propagowaniu protestantyzmu; zbudował też papiernię. Kierownikiem drukarni był Daniel z Łęczycy, prawdziwym zaś inicjatorem – Szymon Budny i Wawrzyniec Krzyszkowski.