[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Stanisław Murzynowski
Ur. ok. r. 1528 w Suszycach (ówczesny pow. Dobrzyń, ziemia dobrzyńska, Wielkopolska); zm. w 1553. Pochodził z średniozamożnej szlachty.
Kształcił się w Królewcu, potem (1545) w Wittenberdze pod kierunkiem Melanchtona. Uchodził za „nadzwyczaj uzdolnionego”; znał dobrze język łaciński, grecki i hebrajski. Z Wittenbergi udał się do Włoch (1547), w 1549 powrócił do Królewca, w którym osiadł na stałe. Opiekował się nim ks. Albrecht. Współpracował z Seklucjanem.