[zaloguj się]
NIETBALCA  stp; Cn, Linde brak.

Cf NIEDBAK, NIEDBALEC, NIEDBAŁY