[zaloguj się]

[DALECZE sb n

Fleksja

G sg daleczå.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Oddalenie, odległość w przestrzeni:
Zwrot: »stanąć z dalecza«: á przeſtráſzeni y boiáśnią zdięći/ ſtánęli z dálecza [steterunt procul]. WujBib Ex 20/18 (Linde).

Cf DALA, DALEKOŚĆ]

TK