[zaloguj się]

BARWUSKA (?) (2) sb f

barwuska (1), barmuska (1) Calep (1 : 1).

Tekst nie oznacza pochyleń; prawdopodobnie a jasne (tak barwa).

Fleksja
sg
N barwuska
A barmuskę

sg N barwuska (1).A barmuskę (1).

stp, Cn, Linde brak.

Środek kosmetyczny do upiększania twarzy; róż, bielidło; pigmentum Calep (2): Pigmentum - Barwuska. Calep 804b; Pigmentarius ‒ Czo przedawci [!], albo czini barmusko [!]. Calep 805a.

Cf BARWA, BARWICA

LZ