[zaloguj się]

BAUMISTRZ (1) sb m

Fleksja

N sg båumistrz.

stp, Cn, Linde brak.

Budowniczy, mistrz ciesielski: AEdilis, Nád budowániem przelożony. Baumiſtrs/ álbo/ Miſtrs cieſielski. Mącz 3d.

Synonimy: budowniczy, budownik, cieśla.

KN