[zaloguj się]

BAWIĄCY SIĘ (19) part praes act impf

bawiący się (17), bawiąc się (2) RejZwierc, WujNT.

się (12), sie (7).

a jasne.

Fleksja
sg
mNbawiący się, bawiąc się fNbawiącå się
Gbawiąc(e)go się Gbawiąc(e)j się
L Lbawiąc(e)j się
pl
N m pers bawiący się
subst bawiąc(e) się
G bawiących się
D bawiącym się
A m pers bawiąc(e) się
I m bawiąc(e)mi się

sg m N bawiący się (4), bawiąc się (2).G bawiąc(e)go się (2).f N bawiącå się (1).G bawiąc(e)j się (1).L bawiąc(e)j się (1).pl N m pers bawiący się (3). subst bawiąc(e) się (1).G bawiących się (1).D bawiącym się (1).A m pers bawiąc(e) się (1).I m bawiąc(e)mi się (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Zajmujący się, trudniący się, interesujący się czymś; spędzający na czymś czas [czym] (18): A był to narod tych Reyow záwżdy ćichy/ ſkromny/ poććiwy/ nie báwiąc ſie nigdi żadnemi ſwieckiemi ſpráwámi RejZwierc 273v; RejPosWstaw [1102]v; iż ich znam być ludzmi ćieleſnymi/ á iáko iedno bydło/ ćieleſnym ſie tylko/ á przyrodzonym rozſądkiem báwiącemi CzechRozm 123v; y ludźie prawdźiwie náukámi ſię báwiący/ wpowinney cżći niebędą oſzukáni. ModrzBaz 135, 39v, 40, 131v, 143; SkarJedn 94; SkarŻyw 328; Comessans ‒ Kołaciamij ſzie bawiącij. Calep 219b; Praedabundus ‒ łupieſtwem ſie bawiączi. Calep 831b; WujNT 148, Act 8/9, 1.Tim 5/13; SarnStat 706; Przytym brácia náſzy/ ludzie młodzi y domem ſię prozno báwiący/ mieliby vſtáwiczną ſłużbę y oſobne w rzemięśle Rycerſkim ćwiczenie VotSzl E4v, C3.
2. Przebywający (1): á my záś ták zacnego mężá/ miedzy námi ſie áż do śmierći báwiącego/ ledwo imię znamy ModrzBazBud ¶5.

Cf BAWIĆ SIĘ

BC