[zaloguj się]

BEZHUMNY (3) ai

bezhumny (2), bezumny (1); bezhumny StryjKron (2); bezumny BudNT.

Teksty nie oznaczają é; prawdopodobnie e jasne (tak bez).

Fleksja
pl
N m pers bezhumni
G bezhumnych
D bezumnym

pl N m pers bezhumni (1).G bezhumnych (1).D bezumnym (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

Znaczenia
Nierozumny, głupi; insipiens Vulg (3): Ponieważ mnodzy chwalą ſię wedle ćiáłá/ y ia ſię pochwalę. Bo rádzi ćierpićie bezumnym (ſami) rozumnemi będąc. BudNT 2.Cor 11/19; Bo ći czterzey Hetmáńſtwo ſobie przywłaſzczáli/ Acz co woyná y bitwá bez humny [!] nie ználi. StryjKron 622.
Szereg: »sprosny a bezhumny«: Zoiluſſow ſie też zawiſnych nie lękam/ áni hardych storzypietkow/ y ſproſnych á beshumnych łápaczow/ ktorzy właſney ſwoiey cnoty y ćwiczenia niemáiąc inſzych poſpolicie dowćipom zayzrzą StryjKron A6.

Synonimy: bezrozumny, ciuła, głupi.

Cf PRZEZUMNY

KN