[zaloguj się]

BEZMAŁŻEŃSKI (2) ai

Fleksja

L sg m bezmåłżeńskim (2).

Sł stp, Cn brak, Linde XVI w.

Nie żyjący w małżenstwie, bezżenny (2):
Zestawienie: »stan bezmałżeński«: Luter co o ſtanie bezmåłżeńskim trzymał. WujJud Mm 5, Llv.

Synonimy: bezzakonny, bezżenski.

KN