[zaloguj się]

BEZŻEŃSKI (14) ai

Oba e jasne.

Fleksja
sg
mNbezżeński fNbezżeńskå
Gbezżeńskiégo G
Lbezżeńskim L

sg m N bezżeński (9).G bezżeńskiégo (1).L bezżeńskim (2).f N bezżeńskå (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Bezżenny, pozostający w celibacie; caelebs vita, liber (lectus) Cn (14);
Wyrażenia: »czystość bezżeńska«: CZYSTOSC Pánieńſka y bezżeńſka zacnieyſza niżli małżeńſka WujNT Yyyyy 2.

»stan bezżeński; bezżeński stan« (11 : 1): WujJud 212v marg [2 r.], Nn4 [2 r.]; Stan bezżeńſki ktory plugáſtwá pełny ieſt zá przeklęty/ y złorzecżony być znamy WujJudConf 212v; Stan bezżeńſki ieſt ſtan Anielſki. WujNT Cccccc, 93, 93 marg, 591 marg, 596 marg; Cnotá bowiém czyſtośći pánieńſkiéy, á vkochánié ſtanu bezżeńſkiégo, byle wedle Bogá, ſą ćiotczoné, rodzoné. GosłCast 7, 7. Cf »małżeństwo i bezżeński stan«, »panieński i bezżeński«.

»wstrzemięźliwość bezżeńska«: Bo iż dobra ieſtczyſtość małżeńſka/ lepſza wſtrzymięzliwość wdowia y bezżeńſka/ á nalepſza doſkonáłość pánieńſka WujNT 309.

Szeregi: »małżeństwo i bezżeński stan«: TRZECIA CZESC o małżeńſtwie y bezżenskim ſtanie. WujNT 591 marg.

»panieński i bezżeński« (2): Stąd to mamy/ iż ſtan pánieńſki y bezżeńſki/ ieſt żywot ánielſki w ſkázitelnym ćiele. WujNT 93, Yyyyy 2. Cf »czystość bezżeńska«.

»wdowi i bezżeński« cf »wstrzemięźliwość bezżeńska«.

Synonimy: bezmałżeński, bezzakonny, bezżonaty, wolny.

KN