[zaloguj się]

BEZŻONATY (1) ai

Fleksja

N sg m bezżonaty.

stp, Cn, Linde brak.

Nie mający żony, bezżenny; w funkcji rzeczownika: kto ma żonę/ ſtára ſie o rzetzach ſwieckich/ iakoby ſie żenie podobał: A bes żonáty/ ſtára ſie o tych rzetzach/ ktore ku Pánu Bogu należą KrowObr 226v.

Synonim: bezmałżeński, bezzakonny, wolny.

Cf BEZŻENIEC, [BEZŻENNIK], [BEZŻONEK], NIEŻONATY

KN