[zaloguj się]

[BEZŻENNIK sb m

Fleksja

L pl bezż(e)nnikåch.

stp, Cn brak.

Mężczyzna żyjący w celibacie, nieżonaty: ále mowimy/ o tákich dźiewicach y bezżennikach/ ktorzy [...] y ciałem y duchem czyſtymi ſą GrzegŻarnPos 53 (Linde).

Cf BEZŻENIEC, BEZŻONATY, [BEZŻONEK]]

ZZie