[zaloguj się]

BIEGARZ (1) sb m

Fleksja

N sg biegårz.

stp, Cn, Linde brak.

Bez wystarczającego kontekstu: cursor, byegvn, byegarz BartBydg 39.

Cf BIEGACZ, BIEGUN

ZZie