[zaloguj się]

BIEGACZ (4) sb m

Tekst nie oznacza pochyleń; prawdopodobnie e oraz a jasne (tak w bieg- i w formancie -acz).

Fleksja

N sg biegacz (4).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

1. Goniec, posłaniec; cursor, emissarius, excursor Calep (3): Emissarius – wprzod posłany, biegacz, poſſeł ktori ieſty tamyſam biegą. Calep 360a, 280a, 385b.
2. Tułacz, włóczęga, wędrowiec; semitarius Calep; ambulator, arnplivagus Cn (1): Semitarius - Wſzedibeł, biegacz. Calep 966b.

Synonimy: 1. goniec, kursor, listownik, poseł, posłaniec, wysłaniec; 2. błękacz, kursor, tułacz, tułak, wędrownik, włoczęga, wszędybył.

Cf BIEGARZ, BIEGUN

ZZie