[zaloguj się]

LISTOWNIK (1) sb m

Fleksja

N sg listownik.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Posłaniec noszący listy: Tabellarius, Poſeł/ kurſor/ Biegun którego ślią s liſty/ liſtownik. Mącz 438a.

Synonimy: biegarz, biegun, goniec, kursor, lakaj, poseł, posłaniec, wysłaniec.

BZ