[zaloguj się]

BŁĘKACZ (1) sb m

Fleksja

N sg błęk(a)cz.

stp brak, Cn: błąkacz, Linde XVIII w.: błąkacz.

Znaczenia
Tułacz; erro, spatiator Cn: Erroneus – Błekacz, tułacz. Calep 372b.

Synonimy: biegacz, biegun, hołomek, hultaj, kursor, pielgrzym, tułacz, tułak, wędrownik, włoczęga, wszędybył.

ZZie