[zaloguj się]

BIESIADOWNIK (1) sb m

Fleksja

N sg biesiadownik.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Człowiek prowadzący hulaszcze życie, lubiący biesiady; hulaka: Comessator, Ktory vżywa á bieſiad rad patrzy/ Bieſiádownik/ Godownik. Mącz 100a.

Synonim: godownik.

Cf BIESIADNIK

ZZie