[zaloguj się]

BŁOŻENIE (1) sb n

Fleksja

N sg błoż(e)ni(e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Czczenie, wielbienie; beatitudo PolAnt: Gdzież przeto ono pobłażenie (marg) ál. właſnie y błozenie. (–) wáſzé? BudNT Gal 4/15.

Synonimy: błogosławienie, błogosławieństwo.

Cf BŁOŻYĆ

ZZa