[zaloguj się]

BOŻEC (1) sb m

Fleksja

N sg bożec.

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) i XVIII w.

Bóg pogański, bożek: Podżega ich on Bożec [Bachus]/ gdy ſok iego piią. KlonWor 6.

Cf BOŻEK, BOŻYSZCZE

ZZie